On Wednesday, September 12th 2018 from 14:45 to 18:00 h, growers, suppliers and the press can see the live demonstration of the SWEEPER pepper harvesting robot. This demonstration will be given at the Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver (Belgium), one of the partners in this international research project. The BU Greenhouse Horticulture of Wageningen University & Research, coordinates the project in which partners from Sweden, Israel, The Netherlands and Belgium also participate.

The SWEEPER robot is the first sweet pepper harvesting robot in the world to be demonstrated in a commercial greenhouse. SWEEPER has been concentrating on harvesting peppers for the past three years, with 1.3 million tonnes being produced annually in Europe. The consortium expects that the outcome of their research will lead to a market introduction of the robot within a few years. The results confirm the leading role of Europe in the field of high-tech agro-robotics research and strengthens the competitiveness of the European greenhouse horticulture sector.


Registration is important and mandatory for participation in the demo. Participation is free. You can register using one of the following options: 

  1. Online on the website of PSKW: https://www.proefstation.be/event/sweeper-demonstration-harvesting-robot
  2. Sending an e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PROGRAM

Date: September 12th, 2018
Time: 14:45 h – 18:00 h

Location:
Proefstation voor de Groenteteelt
Duffelsesteenweg 101
2860 Sint-Katelijne-Waver

Program:

14:45 Reception with coffee

15:15 Welcome (Raf De Vis)

15:20 Presentations of Sweeper consortium members
  Introduction: Jos Balendonck
  Software: Ola Ringdahl
  Detection: Polina Kurtser
  Crop: Liesbet van Herck
  Testing: Jochen Hemming

16:00 Sweeper Movie

16:05 Preliminary Evaluation Results (Jos Balendonck)

16:15 Sweeper Info market and live demonstrations

17:30 Reception with food and drinks

18:00 Closure

 

You can download the full program as PDF.

 

 

Op woensdag 12 september a.s. van 14:45 tot 18:00 uur kunnen telers, toeleveranciers en de pers de live demonstratie zien van de SWEEPER paprikaplukrobot. Deze demonstratie zal gegeven worden op het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver (België), één van de partners uit dit internationale onderzoeksproject. De BU Glastuinbouw van Wageningen University & Research, coördineert het project waaraan ook partners uit Zweden, Israël, Nederland en België deelnemen.

De SWEEPER robot is de eerste paprika oogstrobot ter wereld die in een praktijk serre zal worden gedemonstreerd. SWEEPER concentreerde zich de afgelopen drie jaar op het oogsten van paprika, waarvan in Europa jaarlijks 1.3 miljoen ton wordt geproduceerd. Het consortium verwacht dat het resultaat binnen enkele jaren zal leiden tot een marktintroductie van de robot. Dit onderzoeksresultaat bevestigt de leidende rol van Europa op het gebied van het high-tech agro-robotica onderzoek en versterkt het concurrentievermogen van de Europese glastuinbouwsector.


Voor deelname aan de demo is aanmelden verplicht. Deelnbame is gratis. Aanmelden kan op twee manieren:

  1. Online op de website van PSKW: https://www.proefstation.be/event/sweeper-demonstratie-oogstrobot-paprika
  2. E-mail sturen aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

PROGRAMMA

Datum: 12 september 2018
Tijd: 14:45 u – 18:00 u

Plaats:
Proefstation voor de Groenteteelt
Duffelsesteenweg 101
2860 Sint-Katelijne-Waver

Programma:

14:45 Ontvangst met koffie

15:15 Welkom (Raf De Vis)

15:20 Presentaties van de Sweeper projectpartners
                     Introductie: Jos Balendonck
                     Software: Ola Ringdahl
                     Detectie: Polina Kurtser
                     Teelt: Liesbet van Herck
                     Testen: Jochen Hemming

16:00 Sweeper Film

16:05 Voorlopige evaluatieresultaten (Jos Balendonck)

16:15 Sweeper Infomarkt en live demonstraties

17:30 Receptie met hapjes en drankje

18:00 Einde

 

Het volledige programma is hier als PDF download beschiikbaar.

 

 

Op 4 juli 2018 gaf het SWEEPER-consortium de eerste live demonstratie van haar paprika-oogstrobot. De internationale pers, telers en vertegenwoordigers uit de hightech tuinbouwsector waren aanwezig. Met meer dan 40 aanwezigheden was het evenement een groot succes. De demonstratie vond plaats in de commerciële kas van "De Tuindershoek" in IJsselmuiden, een van de partners in dit internationale onderzoeksproject.

De SWEEPER-robot is de eerste robot voor het oogsten van paprika's die in de wereld wordt gedemonstreerd in een commerciële kas. De robot is ontworpen om te werken in een teeltsysteem met enkele plantstengels op een rij, en een gewas zonder clusters en met weinig bladbedekking voor de vruchten. Proeven werden uitgevoerd in een commerciële kas met een V-type, dubbelrij teeltsysteem. Voorlopige resultaten van testen met een commercieel beschikbaar en aan de vereiste omstandigheden aangepast gewas, laten zien dat de robot 62% van alle rijpe vruchten oogst in 24 seconden. Op basis van deze resultaten verwacht het Sweeper-consortium dat een commerciële paprika-oogstrobot binnen 4-5 jaar beschikbaar zal zijn. Verder onderzoek is nodig om de robot nog sneller te laten werken en een hoger slagingspercentage te behalen. Vervolgens moet een commerciële levensvatbaar enkel-stengelrij teeltsysteem worden ontwikkeld en moeten de veredelingsbedrijven cultivars ontwikkelen die meer geschikt zijn voor gerobotiseerde oogst. De verkregen resultaten kunnen ook worden gebruikt voor het gerobotiseerd oogsten van andere gewassen. Een volgende Sweeper-demonstratie wordt gehouden op 12 september 2018 op het Proefstation voor de Groenteteelt in St. Katelijne Waver in België.

SWEEPER is een partnerschap tussen Wageningen University & Research, paprikateler De Tuindershoek BV, de Umea Universiteit in Zweden, de Ben-Gurion Universiteit in Israël en het Proefstation voor de Groenteteelt en Bogaerts Greenhouse Logistics uit België. Het onderzoek is financieel ondersteund door het Horizon 2020-programma van de Europese Unie en in Nederland mede door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Foto's, video, presentatie handouts

 

 

 

 

 

On July 4th the SWEEPER consortium gave the first live demonstration of its sweet pepper harvesting robot. The international press, growers and representatives from the high-tech horticulture sector were present. With over 40 attendances, the event was a great success. This demonstration was held at the commercial greenhouse "De Tuindershoek" in IJsselmuiden, one of the partners in this international research project.

 The SWEEPER robot is the first sweet pepper harvesting robot in the world demonstrated in a commercial greenhouse. It is designed to operate in a single stem row cropping system, with a crop having non-clustered fruits and little leaf occlusion. Tests were performed in a commercial greenhouse having a 2-row V-type cropping system. Preliminary test results showed that by using a commercial available crop modified to mimic the required conditions, the robot harvests ripe fruits in 24 seconds with a success rate of 62%. Based upon these results, the Sweeper consortium expects that a commercial sweet pepper harvesting robot will be available within 4-5 years. Further research is needed to make the robot work even faster and reach a higher harvest success rate. Next, a commercial viable single-stem row cropping must be developed and the breeding companies must develop crop cultivars that are more suitable for robotic harvesting. The obtained results can also be used for robotic harvesting of other crops.
For those that could not attend this event, the next Sweeper demonstration will be held on September 12th, at the Research Station for Vegetable Production at St. Katelijne Waver in Belgium. More information (a.o. high-resolution photos and a video) is available here, which may be used publically by using the reference: “Source: www.sweeper-robot.eu”.

SWEEPER is a partnership between Wageningen University & Research (co-ordination), pepper grower De Tuindershoek BV, both in the Netherlands, Umea University in Sweden, Ben-Gurion University in Israel and the Research Station for Vegetable Cultivation and Bogaerts Greenhouse Logistics from Belgium. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 644313.

Material for media and press

 

 

 

 

 

 

  

 

The SWEEPER harvesting robot was shown last Wednesday, 12th of September 2018, to growers, the industry and researchers at the Research Station for Vegetable Production PSKW at St. Katelijne Waver in Belgium. A large group of almost 50 interested people followed the presentations, after which they could see the robot live in action. There was a lot of interaction between the visitors and the project consortium.

You can watch a short video report from the local TV (RTV) here:

http://www.rtv.be/artikels/proefstation-katelijne-ontwikkelt-paprikaplukrobot-a58955

 

Material for media and press